Sådan påvirkes din bevægelighed

Læs mere om hvordan MS påvirker din bevægelighed!

Juridisk ansvar

Velkommen til multipelsklerose.dk. Denne hjemmeside, inklusive alt indhold (tekster, billeder, design, varemærker, logoer etc.), ejes fuldt ud af Biogen, såfremt der ikke står andet. Alle rettigheder er forbeholdt Biogen Idec.
Du må gerne lagre dele af hjemmesidens indhold i din computer og skrive tekster ud til dit private brug uden gevinst for øje. Det er også tilladt at sende dele af indholdet til andre privatpersoner, så længe du angiver kilden. Al anvendelse i øvrigt, reproduktion, omarbejdelse, omstrukturering, forandring, distribution eller lagring af denne hjemmeside i alle kendte og ukendte formater, som enkeltdele eller i sin helhed, er forbudt, med mindre du skriftligt har fået tilladelse af Biogen Idec.

Det er tilladt at linke til: http://www.multipelsklerose.dk
Biogen Idec kan desværre ikke garantere, at al information på denne hjemmeside er korrekt, opdateret eller anvendelig i alle specifikke tilfælde - trods vore anstrengelser. Vi kan ikke heller påtage os ansvaret for konsekvenser af evt. fejl eller unøjagtigheder i informationen på denne hjemmeside.

Hjemmesiden kan indeholde materiale, som delvist stammer fra forskere og eksperter, som ikke er tilknyttet Biogen. Biogen Idec deler ikke nødvendigvis synspunkter og anbefalinger, som fremkommer i sådant materiale og påtager sig ikke ansvaret for dette. Det samme gælder for indholdet på de hjemmesider, som Biogen Idec linker til.

Informationen på denne hjemmeside er kun beregnet til at give indsigt i sundhedsspørgsmål vedr. multipel sklerose. Informationen skal ikke betragtes som fuldstændig og kan ikke anvendes i stedet for samtale med din læge.

Oplysninger om lægemidler må ikke bruges i forbindelse med medicinsk behandling uden forskrivning af den behandlende læge. De lægemidler, som præsenteres på hjemmesiden er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til brug i Danmark i henhold til de indikationer, som er angivet i produktresumé eller i Lægemiddelkataloget. De må dog ikke udskrives eller anvendes i andre lande uden hensyntagen til dette lands gældende regler.

København, 11.04.03
Charlotte Leife
Head of Nordic Region, Biogen Idec A/S


Biogen Idec Denmark A/S Tel: +45 77 41 57 57 | info@multipelsklerose.dk | Betingelser | Juridisk ansvar