JURIDISKE FORHOLD

Velkommen til multipelsklerose.dk. Vi håber, at du finder den ønskede information på vores hjemmeside. Nedenfor finder du vor politik for personlige oplysninger, integritet og andre ansvarforhold, der gælder for hjemmesiden.

EJERFORHOLD

Hjemmesiden, inklusiv alt indhold (tekster, billeder, design, varemærker, logoer etc.), ejes fuldt ud af Biogen, såfremt der ikke står andet. Alle rettigheder er forbeholdt Biogen.

Du må gerne lagre dele af hjemmesidens indhold i din computer og skrive tekster ud til privat brug uden gevinst for øje. Det er også tilladt at sende dele af indholdet til andre privatpersoner, så længe du angiver kilden. Al anvendelse i øvrigt, reproduktion, omarbejdelse, omstrukturering, forandring, distribution eller lagring af denne hjemmeside i alle kendte og ukendte formater, som enkeltdele eller i sin helhed, er forbudt, med mindre du skriftligt har fået tilladelse af Biogen.

LINKS

Det er tilladt at linke til multipelsklerose.dk Biogen kan desværre ikke garantere, at al information på denne hjemmeside eller hjemmesider vi henviser til, er korrekt, at den er opdateret eller anvendelig i alle specifikke tilfælde – trods vore anstrengelser. I Biogen-gruppen kan vi heller ikke direkte eller indirekte påtage os ansvaret for brug eller misbrug af informationer på denne hjemmeside eller for konsekvenser af evt. fejl eller unøjagtigheder i informationen på denne hjemmeside. Hjemmesiden kan indeholde materiale, som delvis stammer fra forskere og eksperter, som ikke er tilknyttet Biogen. Biogen deler ikke nødvendigvis synspunkter og anbefalinger, som fremkommer i et sådant materiale og påtager sig ikke ansvaret for dette. Det samme gælder for indholdet på de hjemmesider, som Biogen linker til.

OPLYSNINGER ALENE TIL INFORMATIONSBRUG

Oplysningerne på denne hjemmeside er kun beregnet til informationsbrug til alle interesserede. Informationen skal ikke betragtes som fuldstændig og kan ikke anvendes i stedet for samtale med læger og andre rådgivere.

Oplysninger om lægemidler må ikke bruges i forbindelse med medicinsk behandling uden involvering af den behandlende læge. De lægemidler, som præsenteres på hjemmesiden er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til brug i Danmark i henhold til de indikationer, som er angivet i produktresumé eller i Lægemiddelkataloget. De må ikke udskrives eller anvendes i andre lande uden hensyntagen til dette lands gældende regler.
Forebehold for fremadrettede oplysninger.

På multipelsklerose.dk henviser vi til oplysninger, der kan være fremadrettede oplysninger. Vi vil derfor gøre opmærksom på, at udviklingen kan gå anderledes end det aktuelt forudses, da usikkerhedsfaktorene er mange og risikoprofilen høj , når der er tale om en virksomhed inden for og aktiviteter i forbindelse med forskning, udvikling, kliniske forsøg, produktion og markedsføring af lægemidler. For så vidt angår mere information om vores forbehold for fremadrettede oplysninger henvises til en uddybende note, der kan læses ved at klikke på dette link:

www.biogen.com (Note regarding Forward-Looking Statements)

INTEGRITETSPOLITIK

Det er vigtigt for os, at du føler dig sikker og tryg, når du besøger vores hjemmeside. Den personlige information, du giver os, kommer aldrig videre, og private oplysninger bruges alene til, at vi skal kunne hjælpe dig.

Vi bruger informationen om dig på følgende måde:

  • Information om dig samles og lagres for at opfylde dine ønsker om materiale, så vi kan give dig de nyhedsbreve eller brochurer, som du søger.
  • Besøg på hjemmesiden registreres, for at vi kan evaluere hvilke dele, der er de mest interessante for besøgende. Dermed kan vi forbedre indholdet løbende. Denne information er anonym og kan ikke forbindes med nogen enkeltperson.
  • Vi hverken sælger, videregiver eller udlåner noget af den information, som vi får, til nogen tredje part. Bemærk dog, at vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider, som ikke er associeret med Biogen. Biogen er ikke ansvarlig for disse hjemmesiders håndtering af integritetsspørgsmål.
  • Du har ret til at få information om behandlingen af dine personoplysninger, og du har også ret til at anmode os om at rette, blokere for eller slette personoplysninger, som er ukorrekte – samt tilføj en mail og fysisk adresse hvor man kan skrive til.

BRUG AF OPLYSNINGER INDSAMLET VIA HJEMMESIDEN

Ideer, indhold eller teknikker, som Biogen får via emails eller svar på spørgsmål på hjemmesiden, har Biogen ret til at udnytte fuldt ud i forskellige sammenhænge samt ret til at viderebefordre til tredje part.

Multipelsklerose.dk bruger i lighed med mange andre hjemmesider cookies for at tilpasse hjemmesiden efter dit brug. En cookie er en mindre tekstfil, som lagres i din computer. Informationen er anonym, indeholder ingen virus og er ikke skadelig på nogen måde. Den cookie, som lagres i din computer, kan kun læses af biogen.dk.

COOKIES

Du kan vælge at acceptere eller ikke acceptere en cookie. De fleste browsere accepterer automatisk cookies, men dette kan du selv ændre. Hvis du slukker for cookie-funktionen, vil du ikke kunne udnytte vore funktioner eller andre hjemmesiders interaktivitet til fulde.

 

København, Maj 2015

Biogen Denmark A/S

Opdateret: April 2015