Sygdommen

Multipel sklerose er en kronisk, neurologisk sygdom i centralnervesystemet, som ca. 13.500 mennesker lever med i Danmark. Hvert år diagnosticeres ca. 600 nye... › Se mere

Årsager

Den dag i dag kendes de sygdomsfremkaldende mekanismer ved multipel sklerose ikke fuldt ud. Derimod er der visse teorier om, hvad der udløser...... › Se mere

Diagnose

Diagnosen stilles på baggrund af en grundig sygehistorie og en neurologisk undersøgelse, hvor nervesystemets funktion vurderes. Dette kombineres med andre... › Se mere

Symptomer

Multipel sklerose kaldes for en sygdom med mange ansigter. De mest almindelige symptomer er forstyrrelser på synet, føleforstyrrelser og nedsat kraft.... › Se mere

Behandling

Multipel sklerose kan endnu ikke helbredes, men der findes forskellige behandlinger målrettet sygdommen.... › Se mere

Forskning

Vidensudviklingen inden for behandlingen af multipel sklerose er omfattende, men lægerne kender endnu ikke årsagen til sygdommen.... › Se mere

Spørgmål og svar fra vores MS ekspert

Hej, hvordan konstateres MS? Kan man foretage en test og udelukke det?

Besvaret af Peter Vestergaard Rasmussen

Hej

Du stiller to spørgsmål omhandlende MS-diagnosen:

  1. Hvordan konstateres MS?
  2. Kan der foretages en test, der udelukker MS

SVAR

Ad 1:

Der eksisterer ingen enkelt test, prøve eller undersøgelse, som alene kan konstatere/give diagnosen MS. MS-diagnosen er en klinisk diagnose, der stilles ud fra nogle såkaldte diagnostiske kriterier. Ifølge kriterierne skal lægen for at stille diagnosen MS bruge en sygehistorie, en neurologisk undersøgelse samt supplerende undersøgelser, der kan afhænge lidt af den konkrete situation. De vigtigste og hyppigst anvendte supplerende undersøgelser er MR-scanning af hjernen og rygmarven samt analyse af rygmarvsvæsken.

Kernen i de diagnostiske kriterier – altså det der skal til for at konstatere MS - er

  • neurologiske symptomer og fund (hvilket vil sige abnormiteter ved objektiv neurologisk undersøgelse) spredt i tid og sted, samt
  • udelukkelse/usandsynliggørelse af anden mere sandsynlig forklaring på tilstanden.

At symptomerne er spredte i tid betyder, at de er opstået på forskellige tidspunkter. Der skal mindst være 30 dage imellem to episoder (attakker) med nye symptomer, for at de tæller adskilt som to episoder (attakker). Hvis der er tale om gradvist udviklede symptomer (progression) er kravet symptomforværring over mindst et år. Spredningen i sted betyder, at symptomer og fund ikke må kunne forklares med blot en læsion i hjernen eller rygmarven, men at de dokumenterer mindst to læsioner/steder med påvirket funktion i hjernen og rygmarven. MR-scanning, undersøgelse af rygmarvsvæsken og evt. andre undersøgelser bruges dels for at udelukke anden sygdom eller skade som forklaring på den neurologiske lidelse, dels til at understøtte diagnosen og i nogle tilfælde muliggøre hurtigere diagnose, idet undersøgelserne kan vise nogle forandringer typiske for og tydende på MS, uden at disse isoleret set dog kan give diagnosen. Alle resultaterne skal ses i en sammenhæng.

Ad 2:

Nej. Der findes ingen test eller undersøgelse, der med sikkerhed alene kan udelukke MS.

I praksis kommer man dog ret langt med en MR-scanning af hjernen + rygmarven og evt. en undersøgelse af rygmarvsvæsken. Hvis der har været neurologiske symptomer i nogen tid (flere måneder til år) som følge af MS, vil der langt oftest kunne påvises forandringer ved disse undersøgelser.

Venlig hilsen

Peter Vestergaard

Hej. Jeg er en kvinde som har haft sklerose i næsten 12 år nu. Der er næsten gået to år siden vi blev gift. Jeg får mange humørsvingninger, og jeg plejer meget ofte at skændes med min mand, og det er altid mig! Jeg kan finde på og blive sur, ked af det og irriteret hvis han ikke giver mig tid. Jeg kan finde på at skrive mange beskeder og opkald, hvor jeg kan få en dårlig samvittighed om hvad har jeg gang i. jeg kan blive sur hvis han ikke svarer mig. jeg er meget sensitiv. jeg frygter nogen gange og tænker, tænk hvis han går fra mig på grund af min opførsel, eller at det godt kan blive for meget, og jeg forstår slet ikke hvad jeg skal gøre. Når jeg får mine humørsvingninger så kan jeg blive meget sur, og sige alt det jeg har på hjertet. Jeg har det som om jeg ikke kan være alene, har brug for nogen hele tiden, og lige nu har jeg det sådan med min mand! Hvad skal jeg gøre, og kan det skyldes min sygdom eller hvad?

Besvaret af Peter Vestergaard Rasmussen

Hej

Du fortæller, du har haft sclerose i 12 år. Du beskriver nogle symptomer og problemer, du oplever i dit forhold til din mand. Du har humørsvingninger, bliver sur, irriteret og er meget sensitiv. Du oplyser, at dette medfører skænderier og dårlig samvittighed. Frygt for, at det påvirker jeres forhold negativt.

Du spørger, om dine beskrevne symptomer kan skyldes din sygdom. Du beder om råd.

SVAR

Dine symptomer og problemer af psykologisk karakter kan have mange forskellige årsager. En blandt flere muligheder er, at din sclerose spiller ind. Det er velkendt, at der er øget forekomst af humørsvingninger og diverse symptomer af depressiv karakter hos mennesker med sclerose. Jeg har naturligvis ikke mulighed for at vurdere mulige årsagssammenhænge konkret i dit tilfælde. Men jeg tror, du (og din mand) kunne have gavn af hjælp til at få det vurderet og talt om symptomerne og deres betydning for jeres forhold. Jeg vil foreslå, at du, evt. sammen med din mand, overvejer at drøfte problemstillingen med fx din praktiserende læge eller måske en MS-sygeplejerske eller neurolog på den neurologiske afdeling jeg formoder, du er tilknyttet. En anden mulighed kunne også være at bede om en samtale med en af Scleroseforeningens psykologer. Vælg selv, alt efter hvad du føler vil være bedst og lettest for dig. Jeg tror bestemt, der er en god mulighed for at du (og min mand) vil kunne få det bedre.

Venlig hilsen

Peter Vestergaard

 

 

Hej. Jeg er kvinde, 39år, ingen medicin, ingen alkoholforbrug, aldrig røget. Jeg er tilknyttet en neurologisk afdeling. På grund af en lang række symptomer fra de forskellige nervesystemer kordinationsproblemer, problemer med starte og tømning af blære mm.,synsforstyrrelser( forskellige), taleproblemer, muskler som stivner mm. Alt kommer og går med en ufattelig udmattelse og med forværring over 2-4 uger. (over en lang årrække nu). Mine symptomer er mest højresidige. Ex smerter underben, ankel og fod slæber og en \\\"død\\\" skulder (kommer og går). Man har på en EEG fundet nogle uklare langsomme signaler fra min venstre hjerne halvdel, som man ikke lige ved hvad er. Har fået foretaget en rygscanning og (MR hoved ved en anden lejlighed/ lægen troede jeg havde tumor, hvilket jeg ikke havde). Ingen har set plak på bilederne. Lægen har yderligere testet min følelsesans med et slags pind under fødder og hænder, hvortil jeg oplevede at jeg ikke kunne mærke så meget på denne side. Men min neurolog siger jeg ikke har ms. Igår d. 15/1 var jeg så til en lumbalpunktur og det som skete under selve prøvtagningen kunne jeg godt tænke mig en vurdering af. Når neurologen/lægen stikker nålen ind i min lænd/ryg for at tage prøven føler jeg selfølgelig ubehag, spændning og tildels smerte, men kun i halvdelen af min krop, venstre side. Ben lidt bagdel, lænd, ryg lidt i arm. Men hele højre side er helt død. Jeg føler hverken smerte eller berøring eller noget. Et total smerte og følelsestab på hele højre side samme tid med alle spændninger og smerter venstre side. Når nålen tages ud og prøven er overstået sidder jeg lidt, rejser mig og går og alt er normalt igen ?? Jeg gjorde lægen opmærksom på det og hun virkede overrasket og spurgte overrasket om jeg slet ikke mærkede noget i højre side, hvortil jeg svarede at jeg slet ikke kunne mærke den del af min krop. Jeg har været inde og kigge i min journal, men intet er noteret om denne hændelse. Neurologen som har bestilt lumbalpunkturen har gjort det klart for mig at hvis ikke rygmarvsprøven viser MS, kan han love jeg ikke har det. Plus han kan love jeg ikke har autoimmune sygdomme, betændelsestilstande eller andre neurologiske sygdomme efter rygmarvsprøven om den ikke viser noget. Og han vil derefter udskrive mig. Jeg vil gerne høre om du har en mulig forklaring på hvad der har forudsaget den \\\"døde\\\" kropshalvdel under stikket, om du kender til andre patienter med samme oplevelse og isåfald hvilken neurologiske diagnoser har pågældende haft eller fået ? Mvh. Sara

Besvaret af Overlæge Peter Vestergaard

Hej Sara

Du fortæller, at du er 39 år og aktuelt er under udredning på en neurologisk afdeling. Du beskriver, at du i en lang årrække har døjet med en lang række vekslende symptomer, der kommer og går over uger. Du nævner koordinationsproblemer (ikke specificerede), vandladningsgener (start- og tømningsbesvær), synsforstyrrelser (ikke specificerede), talebesvær, stivnen i musklerne, udmattelse og smerter i den ene ankel og underben, foden slæber, ”død” skulder. Symptomerne er mest i din højre side.

Du oplyser supplerende, at du har fået foretager MR-scanning af ryggen og hjernen, hvor der ikke er fundet tegn på multipel sclerose. (Jeg formoder, der heller ikke er fundet andet abnormt, for hvis det var tilfældet, ville du næppe stille dit spørgsmål?). Der er foretaget EEG-undersøgelse med påvisning ”uklare langsomme signaler over venstre hjernehalvdel”, som man ikke kender årsagen til. Ved neurologisk undersøgelse er der fundet nedsat følsomhed i den ene side (hånd, fod). (Jeg forstår det således, at der ikke er fundet andet abnormt ved neurologisk undersøgelse, for hvis det var tilfældet, ville du have nævnt det?). Du anfører, din neurolog siger, at du ikke har MS.

For nylig fik du foretaget lumbalpunktur (”rygmarvsprøve”, som rettelig er en undersøgelse af rygmarvsvæsken) og havde en underlig oplevelse i den forbindelse, idet du oplevede spænding og smerte ved undersøgelsen, men udelukkende i din venstre side. Du mærkede intet i højre side, der virkede helt ”død”. Umiddelbart efter undersøgelsen, var normalt igen.

Du spørger

 

  • Om jeg kan give en forklaring på din oplevelse med ”død” højre kropshalvdel i forbindelse med lumbalpunkturen?
  • Om jeg har kendskab til lignende oplevelse hos andre patienter, og i givet fald hvilken diagnose de havde?

 

SVAR

Din sygehistorie må siges at være vanskelig at gennemskue. Dine symptomer rejser naturligvis begrundet mistanke om en mulig neurologisk sygdom eller skade. Men det meget vekslende forløb, med symptomer, der kommer og går igennem en lang årrække, er ukarakteristisk, og gør at mange mulige neurologiske diagnoser forekommer usandsynlige.

Jeg er enig med din neurolog i, at der næppe kan være tale om multipel sclerose. Min begrundelse for det er bl.a., at det er ganske usandsynligt ikke at finde tegn på ms på MR-scanning af hjerne og rygmarv, hvis sygdommen har stået på i en lang årrække.

Der er dog fundet tegn på neurologisk sygdom eller skade, dels (i mindre grad?) ved den neurologiske undersøgelse, dels (og mere overbevisende) ved EEG. Det tyder på, at årsagen er lokaliseret i din hjerne.

Jeg kan desværre hverken give et godt bud på en nærmere diagnose eller klart svar på dine spørgsmål. Din oplevelse i forbindelse med lumbalpunkturen, kan jeg ikke forklare, og jeg har aldrig hørt om lignende tilfælde. Jeg vurderer, at det må forklares med, at du har en svækket sensibilitet /følesans i din højre side, og at det har virket mere manifest i forbindelse med ubehaget ved lumbalpunkturen.

Venlig hilsen

Peter Vestergaard

Hej Peter. Jeg har igennem det sidste år til halvandet haft, kraftig hovedpine, synsforstyrrelser og brændende fornemmelse i huden mest på mit højre lår og til tider skulderen. Hvis jeg skal beskrive det for andre når jeg får disse “ture” så føles det som influenza i kroppen men uden feber og snot, samt det gerne går over i løbet af en dag eller to hvis jeg hviler mig. I de perioder hvor jeg får disse ture er jeg enormt træt og kan næsten ikke overkomme at gå ned af trappen herhjemme. Min egen læge kigger bare og siger det nok går over og ellers må jeg komme igen. Er der noget jeg selv kan gøre for at blive undersøgt for om jeg er ved at få multiple sklerose? Jeg er 39 år 170 cm og vejer 65 kg

Besvaret af Peter Vestergaard Rasmussen

 

Hej

Du beskriver, at du gennem 1-1½ år har haft nogle symptomer (kraftig hovedpine, synsforstyrrelser og brændende føleforstyrrelser på højre lår og tidvist skulderen samt perioder af få dages varighed med enorm træthed og influenza-fornemmelse, dog uden feber). Du spørger, hvad du selv kan gøre for at blive undersøgt for, om du har multipel sclerose.

SVAR

Hej

Det korte og klare svar er, at du skal bede din læge om en henvisning til en neurolog, - det kan enten være en privatpraktiserende speciallæge i neurologi eller en neurologisk afdeling på et hospital.

Du har i over et år haft symptomer, hvor nogle er neurologiske/af neurologisk karakter, som er uafklarede. Derfor er der god grund til en neurologisk vurdering.

Baseret på din symptombeskrivelse vurderer jeg det umiddelbart mindre sandsynligt, at du skulle have MS. Blandt andet er det usædvanligt at få hovedpine på baggrund af MS.

Venlig hilsen

Peter Vestergaard

 

Hej.
Er MS de samme symptomer som ALS med bevægende muskler når man klemmer på dem?

Besvaret af Overlæge Peter Vestergaard

Hej

Spørgsmålet omhandler symptomer ved ALS sammenlignet med MS?

SVAR

Det sker jævnligt, at nogle forveksler eller sammenblander ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) og MS (Multipel Sclerose) formentlig på grund af det delvise navnesammenfald. Både ALS og MS er kroniske progredierende neurologiske sygdomme, men der er tale om vidt forskellige sygdomme.

ALS er en såkaldt degenerativ motor-neuron sygdom, der påvirker muskulaturen og fører til muskelskrumpning, lammelse af arme, ben og svækkelse af tygge-synke- og talefunktion samt vejrtrækningen. Sygdommen progredierer typisk markant og hurtigt over måneder til få år. Mange med ALS bliver afhængige af permanent respiratorbehandling.

MS er en såkaldt inflammatorisk demyeliniserende sygdom i centralnervesystemet (hjerne og rygmarv). MS udvikler sig meget varierende fra person til person over en lang årrække – årtier og kan medføre mange forskellige neurologiske symptomer i forskellig sværhedsgrad og kombination. Man omtaler ofte MS som sygdommen med 1000 ansigter. Der kan bl.a. være tale om træthed/fatigue, kognitive symptomer (fx påvirket hukommelse), synspåvirkning, føleforstyrrelser, smerter, påvirkning og svækkelse af muskelfunktionen/motorikken og af kontrollen over blære- og tarmfunktionen.

Et karakteristisk symptom og tegn ved ALS er fascikulationer i musklerne – spontane små synlige ormeagtige bevægelser i musklerne. Det kan måske være det symptom spørgsmålet omhandler? Dette er ikke et symptom man ser ved MS.

Venlig hilsen

Peter Vestergaard

 

Hej
Hvorledes konstaterer lægen, at der er tale om multipel sklerose?
VH Herdis

Besvaret af Peter Vestergaard Rasmussen

 

Hej

Du spørger hvordan lægen konstaterer, at der er tale om multipel sclerose.

SVAR

Der eksisterer ingen enkelt test, prøve eller undersøgelse, som alene kan give diagnosen MS. MS-diagnosen er en klinisk diagnose, der stilles ud fra nogle såkaldte diagnostiske kriterier. Historisk set har de diagnostiske kriterier undergået en udvikling og de bliver med nogle års mellemrum revideret, så de passer bedst muligt med den viden man har om sygdommen m.v. De diagnostiske kriterier som anvendes aktuelt hedder McDonald 2010- kriterierne. Jævnfør disse skal lægen for at stille diagnosen MS bruge en sygehistorie, en neurologisk undersøgelse samt supplerende undersøgelser, der kan afhænge lidt af den konkrete situation. De vigtigste og hyppigst anvendte supplerende undersøgelser er MR-scanning af hjernen og rygmarven samt analyse af rygmarvsvæsken.

Kernen i de diagnostiske kriterier er neurologiske symptomer og fund (abnormiteter ved objektiv neurologisk undersøgelse) spredt i tid og sted, samt udelukkelse/usandsynliggørelse af anden mere sandsynlig forklaring på tilstanden. At symptomerne og de neurologiske fund er spredte i tid betyder, at de er opstået på forskellige tidspunkter – der skal mindst være 30 dage imellem to episoder (attakker) med nye symptomer for at de tæller adskilt som to episoder og ikke en. Hvis der er tale om gradvist udviklede symptomer (progression) er kravet symptomforværring over mindst et år. Spredningen i sted betyder, at symptomer og fund ikke må kunne forklares med blot en læsion i hjernen eller rygmarven, men at de dokumenterer mindst to læsioner/steder med påvirket funktion i hjernen og rygmarven. MR-scanning, undersøgelse af rygmarvsvæsken og evt. andre undersøgelser bruges til dels at udelukke andre sygdomme som forklaring på den neurologiske lidelse, dels til at understøtte diagnosen og i nogle tilfælde muliggøre hurtigere diagnose, idet de kan vise nogle forandringer typiske for og tydende på MS, uden at disse isoleret set dog kan give diagnosen. Alle resultaterne skal ses i sammenhæng.

Venlig hilsen

Peter Vestergaard

Vil man normalt anvende kontrastvæske ved scanning for at sikre sig man har kunne se alt? Jeg er lige blevet scannet og de anvendte det ikke, selvom de sagde det inden scanning gik igang. Vh Liv

Besvaret af Peter Vestergaard Rasmussen

Hej L
Du spørger om man normalt anvender kontrastvæske i forbindelse med MR-scanning for at sikre sig, at man har set alt.
SVAR
Behovet for at anvende kontrastvæske i forbindelse med MR-scanning afhænger af den kliniske situation.
De fleste MR-scanninger foretages uden brug af kontrast og i de fleste situationer er det tilstrækkeligt, men i nogle situationer kan supplerende MR-scanning med anvendelse af kontrast bidrage med yderligere information, der kan være af klinisk betydning i forbindelse med eksempelvis diagnose eller behandlingskontrol.
En MR-scanning af fx hjernen giver et øjebliksbillede af hvordan hjernen ser ud. Hvis der på scanningsbillederne er forandringer/unormale fund, kan man principielt ikke vide hvorvidt der er tale om gamle kroniske forandringer som følge af skade eller sygdomsproces opstået for længe siden – måske mange år tilbage, eller om der er tale om nyudviklede forandringer på baggrund af aktuel og pågående sygdomsaktivitet. En MR-scanning med kontrast kan give supplerende oplysninger om tidsperspektivet, - man kan sige, at kontrastscanningen giver en tidsfaktor i øjebliksbilledet. Ved en MR-scanning med kontrast får man umiddelbart før scanningen indsprøjtet kontrastvæske i en blodåre. Kontrastvæsken føres med blodet rundt i hele kroppen. Ved multipel sclerose vil der som led i sygdomsaktivitet, fx i forbindelse med et attak, være et eller flere områder i hjernen og/eller rygmarven med betændelsesforandringer. I dette/disse områder vil blodårerne være lidt utætte og derfor vil der sive lidt kontrastvæske ud i hjernevævet fra blodårerne, hvormed områder med betændelse bliver synlige på scanningsbillederne, idet man kan se kontrastvæske i hjernevævet på disse lokaliteter.
Om der ved MR-scanning er brug for kontrast-undersøgelse afhænger af den kliniske situation (det ”spørgsmål” man stiller til MR-scanningen) og evt. af de forandringer scanningen viser.
Et par eksempler:
1) Udredning af er person, hvor der er mistanke om MS: Hvis der i personens sygehistorie er mindst 2 tidsmæssigt adskilte episoder suspekte for at repræsentere attakker, vil det ikke være behov for at MR-scanning med kontrast for at kunne stille MS-diagnosen. Hvis MR-scanning uden kontrast viser forandringer forenelige med MS, og der ikke er andre mere sandsynlige forklaringer på de neurologiske symptomer og fund, vil det kunne være tilstrækkeligt for at stille diagnosen. I en anden situation, hvor der i personens sygehistorie kun er et attak, vil en MR-scanning med kontrast i nogle tilfælde kunne bidrage med supplerende information, som vil gøre det muligt at stille en MS-diagnose, som ikke ville være mulig uden en kontrast-scanning. Man vil således i nogle tilfælde kunne stille MS-diagnosen tidligere ved hjælp af en MR med kontrast.
2) Kontrol af behandlingsforløb hos person med MS: Ved rutine kontrol-MR-scanning af en person i sygdomsmodificerende behandling (forebyggende behandling med sclerosemedicin), som er klinisk stabil, vil der i udgangspunktet ikke være behov for scanning med kontrast, idet den næppe vil bidrage med supplerende klinisk relevant information. I en anden situation, hvor der er usikkerhed tolkningen af det kliniske forløb, vil en MR med kontrast kunne bidrage med relevant information, idet den vil have mulighed for at dokumentere sygdomsaktivitet (læsioner i hjernen eller rygmarven med kontrast).
Venlig hilsen
Peter Vestergaard

Hvis en MR scanning ikke viser sklerose - er det så en sikker diagnose - eller bør der laves andre undersøgelser også? vh H

Besvaret af Peter Vestergaard Rasmussen

Hej H
Du spørger om der er tale om en sikker MS-diagnose, hvis en MR-scanning ikke viser tegn på sclerose, eller om der bør laves andre undersøgelser.
SVAR
Langt, langt størstedelen af personer med multipel sclerose har forandringer forenelige med/tydende på MS på MR-scanning af hjernen og/eller rygmarven.
En formel MS-diagnose, jf. de såkaldte diagnostiske kriterier (McDonald 2010), kan godt stilles uden forandringer på MR-scanning, hvis der er tale om attakvist MS. Diagnosen primær progressiv MS kan der imod kun stilles, hvis der er forandringer tydende på MS på MR-scanningen. Med andre ord er MS-forandringer på MR-scanningen et entydigt krav for at kunne få diagnosen primær progressiv MS, hvorimod diagnosen attakvis MS godt kan stilles uden MS-forandringer på MR. Imidlertid vil det være ganske sjældent ikke at have forandringer på MR, hvis man har MS, og i praksis vil det kun meget sjældent forekomme, at der vil blive stillet en MS-diagnose uden MS-forandringer på MR, og det vil under alle omstændigheder kræve, at der laves flere andre undersøgelser (fx undersøgelse af rygmarvsvæsken, blodprøver og neurofysiologiske undersøgelser), som klart støttet MS-diagnosen og udelukker/usandsynliggør mulig anden diagnose.
Venlig hilsen
Peter Vestergaard

Hej Jeg er blevet henvist til Scleroseklinik, men er nu begyndt at overveje, at aflyse det. Grunden er, at jeg er bange for, at de siger, jeg skal have lavet en rygmarvsprøve. Jeg tør simpelthen ikke :-( Blev undersøgt for 10 år siden. hvor man fandt pletter på scanningsbillederne, men ikke nok til, at de stillede diagnosen, men sagde, at det nok udviklede sig med tiden. Nu er flere symptomer stødt til og jeg er igen henvist. Skal man have taget en Rygmarvsprøve for at kunne stille diagnosen? Vh Helle

Besvaret af Peter Vestergaard Rasmussen

Hej H
Du spørger om det er nødvendigt at få foretaget en ”rygmarvsprøve” for at kunne få stillet en MS-diagnose.
SVAR
Betegnelsen ”rygmarvsprøve” er egentlig misvisende, idet det ikke tages en prøve fra rygmarven. Ved undersøgelsen udtages en prøve af rygmarvsvæsken. Centralnervesystemet (hjernen og rygmarven) ligger inde i kraniet og rygmarvskanalen omgivet af en vandigt udseende væske – rygmarvsvæsken -, som følgelig er i intim kontakt med nervevævet. Derfor vil en del sygdomsprocesser i centralnervesystemet forårsage nogle forandringer i rygmarvsvæskens indhold. Man kan sige, at sygdomme i centralnervesystemet kan ”afspejles” i rygmarvsvæsken, som kan analyseres og bruges til at stille diagnoser. Ved multipel sclerose (MS) vil der i rygmarvsvæsken typisk (hos over 90%) kunne påvises tegn på betændelse i centralnervesystemet.
Langt oftest er undersøgelsen hurtig foretaget (få minutter), kun forbundet med beskedent og kortvarigt ubehag/smerter, og kun sjældent forbundet med efterfølgende gener. Undersøgelsen kan foretages efter forudgående lokalbedøvelse for at reducere evt. smerter i forbindelse med stikket. Det er ikke en undersøgelse man skal frygte at få foretaget.
Dit spørgsmål om nødvendigheden af ”rygmarvsprøve” (undersøgelse af rygmarvsvæsken) kan ikke besvares entydigt, idet svaret afhænger af de nærmere omstændigheder. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at få undersøgt rygmarvsvæsken for at kunne stille diagnosen, i andre tilfælde kan diagnosen stilles uden undersøgelse af rygmarvsvæsken.
Der er to årsager til at undersøge rygmarvsvæsken, når der er mistanke om MS:
1. Udelukkelse af anden mulig årsag til symptomerne. Det kunne eksempelvis være en infektion i centralnervesystemet som fx borrelia. Dette er naturligvis et vigtigt argument for testen.
2. Påvisning af betændelsesforandringer (øget antal hvide blodlegemer, øget indhold af antistoffer i forhold til normalt og såkaldte oligoklonale bånd), som vil kunne støtte MS-diagnosen og i nogle situationer være nødvendig for at få en sikker diagnose.
Ved udredning på mistanke om MS vil undersøgelse af rygmarvsvæsken almindeligvis ikke være den første undersøgelse man laver. Normalt starter men med en MR-scanning og supplerer med nogle blodprøver og evt. neurofysiologiske undersøgelser. Når resultatet af disse foreligger, må man tage stilling til om der er behov for undersøgelse af rygmarvsvæsken.
Venlig hilsen
Peter Vestergaard

› Se Flere
Har du et spørgsmål til vores ekspert?
I Danmark lever cirka 13.500 mennesker med multipel sklerose
Cirka 600 danskere får hvert år
konstateret multipel sklerose
Cirka 2 ud af 3 der får multipel sklerose er kvinder