Pandelappen svigter mere og mere

© Henrik Wessmann - selfie

Jeg oplever at jeg bliver hurtigere vred, lidt oftere og over småting.

Jeg har altid haft temperament og som barn var det veldt, men jeg lærte at kontrollere det og har ikke haft problemer med det i mange år. Men jeg mærker snigende at der sker noget….

Basalt set er vrede en god ting og en del af vores kampberedskab, men som med alt andet er det vigtigt med en balance. Der spiller pandelappen en stor rolle (har jeg læst mig til). Det er en “fornuftensstemme”, en kontrolinstans.

Om det er alderen eller de mange plaques der gør pandelappen enten er blevet mindre eller knap så agil aner jeg ikke. Jeg kan bare konstatere, at der er en forandring.

Heldigvis er det ikke sådan at det bliver en udfarende vrede for jeg må sige til min egen ros at lidt fornuft er der tilbage.

Vreden kommer over de tåbeligste ting og det skyldes at jeg på en eller anden måde har planlagt fx at jeg skal være et sted på et givent tidspunkt. Der bliver jeg vred hvis bussen ikke kommer til den tid rejseplanen har sagt den skulle komme. Klart har jeg et “issue” med at komme til tiden, aflevere til tiden etc, og selvom jeg ved at forsinkelsen ikke skyldes min slendrian, kan jeg ikke lide det.

Jeg er opdraget til, at kommer jeg for sent skyldes det, at jeg ikke er taget hjemmefra i god nok tid. At det at komme for sent er respektløst over for dem jeg har en aftale med. At det er uacceptabelt ikke at aflevere mit arbejde til andre til aftalt tid.

At jeg bliver vred skyldes nok primært at jeg på et sæt ikke kan overskue situationen. For jeg er ikke længere god til at overskue fx pludseligt opståede situationer – det bliver så til frustration, som bliver til vrede.

Til min ros må jeg sige, at jeg lader ikke min vrede går ud over fx buschaufføren, så jeg kan tøjle det og det eksploderer ikke og går ikke udover sagesløse. Men helt stolt over mig selv er jeg nu ikke. For det er vel mangel på selvdisciplin som tiden tilsiger er en god ting ?

Jeg må skrive en blog en dag om selvdisciplin, for det er et spændende emne synes jeg…

 

Henrik

Fik konstateret MS i 2009. Fra et job som Nordisk IT Chef i en international koncern til pensionist med tom kalender. Nu handler det om at skabe mening og kvalitet i hverdagen istedet for mange møder, rejser og videokonferencer. Det lykkes ofte ! - sorgen over tabet husker jeg og jeg kan stadig blive ked af det men det føles ikke helt så tungt mere.... Ophavsmand til bogen "Passion".

Skriv kommentar