Spørg Eksperten

Kan Sklerose udløses af et chok eller en sorg? Kan et symptom være ændret humør som f.eks depression eller øget grådlabilitet?
Venlig hilsen den bekymrede

Besvaret af Peter Vestergaard Rasmussen

Hej
Du stillet to spørgsmål
1. Om sklerose kan udløses af et chok eller en sorg?
2. Om ændret humør, depression og grådlabilitet kan være et symptom?
SVAR
Ad 1: Nej. Jeg tror ikke, at multipel sclerose (MS) kan udløses af et chok eller sorg. Jeg har ikke kendskab til nogen dokumentation for, at der skulle være en årsagsmæssig sammenhæng mellem livsbegivenheder indebærende psykisk belastning, sorg eller lignende og udvikling af MS efterfølgende. Gennem mit arbejde som MS-neurolog i en årrække har jeg heller ikke fået mistanke om, at det kunne være tilfældet. Når man får diagnosticeret en sygdom, er det naturligt, at lede efter en årsag. Hvis der forud for fx en MS-diagnose er sket noget særligt, hvis der har været nogle særligt belastende livsomstændigheder eller –begivenheder, kan det være naturligt at få mistanke om en mulig sammenhæng. Mest sandsynligt er det dog tilfældige sammentræf.
Ad 2: Ja. Både depression og grådlabilitet kan være symptomer, der skyldes MS. Opgørelser viser, at der er en klart øget forekomst depressive symptomer og egentlige depressioner hos mennesker med MS sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Ligeledes er grådlabilitet hyppigere forekommende ved MS og kan forklares med skader bestemte steder i hjernen, som man også kan se det ved en række andre neurologiske sygdomme. Der findes gode behandlinger til både depression og grådlabilitet. Behandlingerne er uafhængige af, om symptomerne er relateret til MS eller ikke. Med andre ord er der ikke tale om MS-specifikke behandlinger. Således kan depressionen og grådlabilitet hos en person med MS behandles uafhængigt af MS-diagnosen.

Venlig hilsen
Peter Vestergaard

› Se Flere

Stil et spørgsmål til overlæge Peter Vestergaard Rasmussen

Her kan du stille ALMENE spørgsmål om multipel sklerose til vores multipel sklerose ekspert. På siden kan du også finde svar på tidligere stillet spørgsmål. Det er altid en god idé, at se listen igennem, inden du stiller dit spørgsmål. Det kan være, at dit spørgsmål allerede er blevet besvaret, eller at du finder andre brugbare oplysninger.

Opdateret: October 2019

Overlæge
Peter V. Rasmussen

Jeg er Overlæge på Neurologisk Afdeling, Århus sygehus. Multipel sklerose er omdrejsningspunkt i mit kliniske arbejde, dels i Scleroseklinikken, dels på Sclerosecenter Ry og endelig med varetagelse af spasticitetsbehandlinger.