Introduktion

Biogen (Denmark) A/S (“Biogen”) er ansvarlig for webstedet https://www.multipelsklerose.dk. Webstedet er en kilde til information for mennesker med multipel sklerose, eller for mennesker, der ønsker at vide mere om sygdommen. Brugere kan indsende spørgsmål, der kan blive besvaret af bloggerne, som lever med sklerose.
Denne privatlivserklæring forklarer, hvordan Biogen ønsker at behandle dine personoplysninger (dvs. alle data relateret til dig som person og dine personlige forhold), når du indsender et spørgsmål på webstedet, samt hvordan du kan give samtykke til denne behandling. Dit samtykke er fuldstændigt frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage. Det vil ikke medføre nogen negative konsekvenser ikke at give dit samtykke, men du vil i så fald ikke kunne indsende dit spørgsmål. Hvis du ønsker at fortsætte, beder vi dig læse de følgende oplysninger grundigt igennem og give dit samtykke ved at sætte kryds i det relevante felt, når du indsender dit spørgsmål.

Webstedet

For at indsende et spørgsmål skal du opgive dit navn, din e-mailadresse og det spørgsmål, du gerne vil have, vi videresender til vores læge. Som følge af beskaffenheden af de spørgsmål, der indsendes til webstedet, vil vi sandsynligvis også skulle behandle personoplysninger vedrørende dit helbred. Lægen vil besvare overordnede spørgsmål vedrørende multipel sklerose, men han kan ikke besvare spørgsmål vedrørende din specifikke situation. I nogle tilfælde offentliggør vi spørgsmål og lægens svar på webstedet, men vi sørger inden offentliggørelsen for, at spørgsmålet ikke kan identificere dig personligt. Indsend venligst ikke spørgsmål, som du ikke ønsker offentliggjort på webstedet.

Om deling af dine oplysninger og internationale overførsler

Serviceudbydere. Biogen benytter serviceudbydere til at hjælpe med administrationen af sine databehandlingsaktiviteter i relation til webstedet (også kaldt “databehandlere”). Disse omfatter blandt andre de virksomheder, der hoster webstedet og dine personoplysninger i skyen, og som stiller datalagringsfaciliteter til rådighed for Biogen. Hvis dit spørgsmål er egnet til formålet, deler vi det med vores læge (men vi deler ikke dit navn eller din e-mailadresse) med henblik på at besvare spørgsmålet.

Lægemiddelovervågning og lovgivningskrav. Hvis et spørgsmål omhandler en bivirkning (dvs. en uønsket, ubehagelig, utilsigtet eller skadelig virkning forbundet med anvendelsen af et medicinsk produkt fra Biogen), eller en klage i relation til et Biogen-produkt, er vi forpligtet til at indsamle yderligere personoplysninger i relation til dette med henblik på at overholde gældende lovgivning om lægemiddelovervågning. Vi håndterer disse data i henhold til vores Databeskyttelseserklæring for sikkerhedsindberetning, som du kan finde på Biogens centrale website (klik på “Privatlivspolitik” og derefter på “Databeskyttelseserklæring for sikkerhedsindberetning”).

Beskyttelse af dine data. De ovennævnte overførsler kan omfatte overførsler uden for dit land til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Biogen tager passende forholdsregler for at sikre, at dine data er tilstrækkeligt beskyttet, hvis de overføres til sådanne lande. Desuden bruger Biogen om nødvendigt EU-godkendte standardkontraktbestemmelser eller tilsvarende foranstaltning med henblik på at yde et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. På din anmodning vil Biogen forsyne dig med en liste over alle modtagere af dine personoplysninger og/eller yderligere oplysninger om enhver aftale om dataoverførsel med modtagere uden for EØS.

Sådan lagrer vi dine personoplysninger

Vi beholder kun dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt til det formål, som de blev indsamlet til, og i det omfang, det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning. Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, vil vi fjerne dem fra vores system og fortegnelser og/eller tage de nødvendige forholdsregler for at anonymisere dem, så du ikke længere kan identificeres på baggrund af dem (medmindre vi har brug for at beholde dine personoplysninger med henblik på at overholde de juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser, som vi er underlagt).

Afgivelse og tilbagetrækning af dit samtykke

Dit spørgsmål kan indeholde følsomme oplysninger vedrørende dit helbred. Vi kræver derfor dit udtrykkelige samtykke til denne datahåndtering i henhold til Databeskyttelsesloven som anført i detaljer i denne privatlivserklæring. Du giver dit samtykke ved at sætte kryds i feltet, når du indsender dit spørgsmål. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at sende os en e-mail på ms@biogen.com. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi slette dit navn, din e-mailadresse og dit spørgsmål.

Hvis du beslutter at trække dit samtykke tilbage, vil dette ikke påvirke lovligheden af håndteringen forud for tilbagetrækningen af samtykket.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid kontakte Biogen med henblik på at udøve de følgende rettigheder i henhold til Databeskyttelsesloven:

  • få adgang til og modtage dine personoplysninger eller kræve oplysninger om, hvilke personoplysninger vi har lagret om dig.
  • bede os om at begrænse vores behandling af dine personoplysninger eller klage over vores behandling;
  • bede om at få dine personoplysninger udleveret i et transportabelt format; og
  • bede os om at slette oplysninger, vi har lagret om dig.

Bemærk, at nogle af disse rettigheder er begrænset af den gældende databeskyttelseslovgivning, og vi har ret til at indsamle, håndtere og opbevare dine personoplysninger med henblik på at opfylde vores juridiske forpligtelser. Du kan, hvis du føler det nødvendigt, indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed, hvis du føler, at dine rettigheder er blevet krænket.

Kontakt Biogen

I henhold til den europæiske lovgivning om databeskyttelse er en “registeransvarlig” den juridiske enhed, der er ansvarlig for at beskytte dine personoplysninger og hjælpe dig med at udøve din ret til databeskyttelse.   Biogen er registeransvarlig i relation til de personoplysninger, du indtaster på webstedet. Hvis du på noget tidspunkt har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne privatlivserklæring eller behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Biogens databeskyttelsesansvarlige på privacy@biogen.com.

Opdateret: December 2019