Sygdommen

Multipel sklerose er en kronisk, neurologisk sygdom i centralnervesystemet, som ca. 16.000 mennesker lever med i Danmark. Hvert år diagnosticeres ca. 600 nye... › Se mere

Årsager

Den dag i dag kendes de sygdomsfremkaldende mekanismer ved multipel sklerose ikke fuldt ud. Derimod er der visse teorier om, hvad der udløser...... › Se mere

Diagnose

Diagnosen stilles på baggrund af en grundig sygehistorie og en neurologisk undersøgelse, hvor nervesystemets funktion vurderes. Dette kombineres med andre... › Se mere

Symptomer

Multipel sklerose kaldes for en sygdom med mange ansigter. De mest almindelige symptomer er forstyrrelser på synet, føleforstyrrelser og nedsat kraft.... › Se mere

Behandling

Multipel sklerose kan endnu ikke helbredes, men der findes forskellige behandlinger målrettet sygdommen.... › Se mere

Forskning

Vidensudviklingen inden for behandlingen af multipel sklerose er omfattende, men lægerne kender endnu ikke årsagen til sygdommen.... › Se mere

Spørgmål og svar fra os, som lever med sklerose

Kan Sklerose udløses af et chok eller en sorg? Kan et symptom være ændret humør som f.eks depression eller øget grådlabilitet?
Venlig hilsen den bekymrede

Besvaret af Peter Vestergaard Rasmussen

Hej
Du stillet to spørgsmål
1. Om sklerose kan udløses af et chok eller en sorg?
2. Om ændret humør, depression og grådlabilitet kan være et symptom?
SVAR
Ad 1: Nej. Jeg tror ikke, at multipel sclerose (MS) kan udløses af et chok eller sorg. Jeg har ikke kendskab til nogen dokumentation for, at der skulle være en årsagsmæssig sammenhæng mellem livsbegivenheder indebærende psykisk belastning, sorg eller lignende og udvikling af MS efterfølgende. Gennem mit arbejde som MS-neurolog i en årrække har jeg heller ikke fået mistanke om, at det kunne være tilfældet. Når man får diagnosticeret en sygdom, er det naturligt, at lede efter en årsag. Hvis der forud for fx en MS-diagnose er sket noget særligt, hvis der har været nogle særligt belastende livsomstændigheder eller –begivenheder, kan det være naturligt at få mistanke om en mulig sammenhæng. Mest sandsynligt er det dog tilfældige sammentræf.
Ad 2: Ja. Både depression og grådlabilitet kan være symptomer, der skyldes MS. Opgørelser viser, at der er en klart øget forekomst depressive symptomer og egentlige depressioner hos mennesker med MS sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Ligeledes er grådlabilitet hyppigere forekommende ved MS og kan forklares med skader bestemte steder i hjernen, som man også kan se det ved en række andre neurologiske sygdomme. Der findes gode behandlinger til både depression og grådlabilitet. Behandlingerne er uafhængige af, om symptomerne er relateret til MS eller ikke. Med andre ord er der ikke tale om MS-specifikke behandlinger. Således kan depressionen og grådlabilitet hos en person med MS behandles uafhængigt af MS-diagnosen.

Venlig hilsen
Peter Vestergaard

› Se Flere
Har du et spørgsmål til os, som lever med sklerose?
I Danmark lever cirka 16.000 mennesker med multipel sklerose
Cirka 600 danskere får hvert år
konstateret multipel sklerose
Cirka 2 ud af 3 der får multipel sklerose er kvinder